Tìm thấy 489 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
42/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
4970/QĐ-BGDĐT 30-12-2021 Quyết định ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
35/2021/TT-BGDĐT 06-12-2021 Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
1866a/QĐ-ĐHH 01-12-2021 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại tập thể các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế năm học 2020 -2021 (có bổ sung danh sách đơn vị)
70/TB-HĐKHĐT 16-11-2021 Thông báo kết luận của chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo phiên họp thứ 3 năm 2021
2134/QĐ-ĐHNN 08-11-2021 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quy trình đánh giá kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ (áp dụng trong tình huống không tổ chức thi tập trung) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
74/NQ-HĐĐH 02-11-2021 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1710/TB-ĐHH 27-10-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế
1172/TB-BGDĐT 26-10-2021 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp với các trường đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên
1635/QĐ-ĐHH 26-10-2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân
72/NQ-HĐĐH 25-10-2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm và công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
1593/QĐ-ĐHH 22-10-2021 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức đi học tập nước ngoài về nước (Đoàn Thị Minh Hoa)
1551/QĐ-ĐHH 13-10-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt huy chương trong các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2020 - 2021 và sinh viên đỗ thủ khoa của các trường đại học thành viên; trường, khoa, phân viện thuộc Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021
3277/QĐ-BGDĐT 12-10-2021 Quyết định về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1581/TB-ĐHH 11-10-2021 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại phiên họp Ban soạn thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Đại học Huế
08/QĐ-BTNĐP 07-10-2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của chương trình "Sóng và máy tính cho em"
27/2021/TT-BGDĐT 07-10-2021 Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
4499/BGDĐT-GDĐH 06-10-2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 - 2022
1499/QĐ-ĐHH 05-10-2021 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế
1081/TB-BGDĐT 04-10-2021 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban công tác Qúy III năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
987/KH-BGDĐT 01-10-2021 Kế hoạch triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em"
1474/QĐ-ĐHH 30-09-2021 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 2622/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện "Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025" tại Đại học Huế trong giai đoạn 2021 - 2025
1453/QĐ-ĐHH 27-09-2021 Quyết định ban hành Quy định Bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế
497/ĐHH-ĐTCTSV 12-04-2021 Kế hoạch và thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021
425/ĐHH-ĐTCTSV 29-03-2021 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2021
13/TB-HĐTSSĐH 29-03-2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 tại Phiên họp thứ nhất
322/QĐ-ĐHH 25-03-2021 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo "Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng" và các tổ giúp việc Ban Tổ chức
103/KH-UBND 22-03-2021 Kế hoạch triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021
90/KH-UBND 15-03-2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021
85/QĐ-ĐHNN 01-02-2021 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Tiếng Trung (Lê Thị Thanh Nhàn)