Tìm thấy 19 văn bản - Hiển thị 19 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
60/NQ-HĐKĐCLGD 04-02-2024 THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHU KỲ 2
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
666-NQ-HĐT 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
665/NQ-ĐHNN 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ( PGS.TS Lê Anh Phương)
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
16/NQ-HĐĐH 07-02-2022 Nghị quyết công nhận bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
07/NQ-HĐĐH 11-01-2022 Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia
74/NQ-HĐĐH 02-11-2021 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
72/NQ-HĐĐH 25-10-2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm và công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
04/NQ-HĐĐH 19-01-2021 Nghị quyết về việc công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/NQ-HĐĐH 19-01-2021 Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
2141/NQ-ĐHH 31-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ X, năm 2020
2664/NQ-ĐHNN 07-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu, viên chức người lao động lần thứ XVI, năm 2020
21/NQ-HĐĐH 31-07-2020 Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đại học Huế
16/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
15/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc thông qua Đề án giải thể viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
1417/QĐ-ĐHNN 17-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế