Tìm thấy 64 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
222/KH-ĐHH 23-02-2023 Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2023 của các tổ chức đoàn thể quần chúng
2075/QĐ-ĐHH 21-12-2022 Quyết định về việc chuyển ngành cho lưu học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: lưu học sinh Khamlien Xayyanek được chuyển sang ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
999/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đạt danh hiệu "Thủ khoa ngành đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đai học Huế"
989/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung học kỳ II năm học 2021 - 2022
995/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên trong chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" năm học 2021 - 2022
998/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đạt danh hiệu "Thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế"
829/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc cử sinh viên đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga
691/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
692/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
465/QĐ-ĐHNN 03-06-2022 Quyết định về việc trao học bổng cho sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy do công ty TNHH Sailun tài trợ
713/KH-ĐHH 23-05-2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trong Đại học Huế
488/ĐHH-ĐTCTSV 19-04-2022 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
413/KH-BGDĐT 15-04-2022 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022
768/QĐ-BGDĐT 21-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025
255/KH-BGDĐT 17-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champion League năm 2022
82/HVANH-TTBD 11-03-2022 Tham gia cuộc thi "Tỏa sáng cùng âm nhạc năm 2022" tại Học viện Âm nhạc Huế
633/QĐ-BGDĐT 07-03-2022 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025
619/QĐ-BGDĐT 03-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030
186/KH-BGDĐT 28-02-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
585/QĐ-BGDĐT 28-02-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
283/BGDĐT-GSTC 24-01-2022 Tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
65/KH-BGDĐT 24-01-2022 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021
47/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
48/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
497/ĐHH-ĐTCTSV 12-04-2021 Kế hoạch và thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021
425/ĐHH-ĐTCTSV 29-03-2021 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2021
66/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020, loại hình chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"
64/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020 đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc""
65/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020 đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"
98/TB-ĐHH 25-01-2021 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên cư trú trên địa bàn thành phố