Tìm thấy 62 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
58/KH-UBND 06-02-2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng
4740/QĐ-BGDĐT 06-12-2022 Ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học
1569/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm học 2022 - 2023
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
1028/KH-ĐHH 29-07-2022 Kế hoạch công tác quý III năm 2022
788/QĐ-ĐHNN 28-06-2022 Quyết định về việc ban hành mẫu văn bản hành chính (áp dụng cho các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)
250/QĐ-ĐHNN 13-04-2022 Quyết định ban hành "Quy định về Quy trình tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ và cấp Chứng nhận của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (áp dụng cho hình thức đánh giá trực tuyến)"
437/KH-ĐHH 08-04-2022 Kế hoạch Công tác quý II năm 2022
353/KH-BGDĐT 29-03-2022 Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng
275/TB-BGDĐT 21-03-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp tổng kết hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông năm 2021 và triển khai hoạt động bồi dưỡng năm 2022
604/BCĐ-YT 11-02-2022 Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp
147/KH-ĐHH 10-02-2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp của Đại học Huế lần thứ V năm 2022
255/ĐL-BTC 10-02-2022 Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXX năm 2022 (Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; Môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022)
28/KH-ĐHH 27-01-2022 Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
07/NQ-HĐĐH 11-01-2022 Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia
4996/QĐ-BGDĐT 31-12-2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm"
2134/QĐ-ĐHNN 08-11-2021 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quy trình đánh giá kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ (áp dụng trong tình huống không tổ chức thi tập trung) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
74/NQ-HĐĐH 02-11-2021 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1710/TB-ĐHH 27-10-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế
1172/TB-BGDĐT 26-10-2021 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp với các trường đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên
72/NQ-HĐĐH 25-10-2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm và công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
1499/QĐ-ĐHH 05-10-2021 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế
1081/TB-BGDĐT 04-10-2021 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban công tác Qúy III năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
90/KH-UBND 15-03-2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021
25/KH-TĐĐT1 22-01-2021 Kế hoạch hoạt động của khối thi đua các cơ quan Đào tạo I, năm 2021
43/QĐ-ĐHNN 21-01-2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động dịch thuật của Trung tâm Phiên - Biên dịch Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
07/TB-HĐĐH 19-01-2021 Thông báo kết luận của Hội đồng Đại học Huế tại cuộc họp thường kỳ 2021
3186/QĐ-UBND 17-12-2020 Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2020
3105/QĐ-UBND 09-12-2020 Quyết định Ban hành Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế
2664/NQ-ĐHNN 07-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu, viên chức người lao động lần thứ XVI, năm 2020