Tìm thấy 67 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
3/2024/TT-BGDĐT 18-03-2024 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
960/BGDĐT-QLCL 07-03-2024 Đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng
2/2024/TT-BGDĐT 06-03-2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
732/QĐ-BGDĐT 05-03-2024 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
212/KH-BGDĐT 01-03-2024 Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng giảng viên theo vị trí việc làm
1/2024/TT-BGDĐT 05-02-2024 Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
1546/BGDĐT-KHCNMT 11-04-2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 109/2022/NĐ-CP
233/TB-BGDĐT 22-02-2023 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
4740/QĐ-BGDĐT 06-12-2022 Ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học
3468/BGDĐT/TCCB 27-07-2022 Quán triệt chấp hành quy định về an ninh mạng
2060/QĐ-BGDĐT 26-07-2022 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/2022/TT-BGDĐT 26-07-2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
09/2022/TT-BGDĐT 06-06-2022 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
07/2022/TT-BGDĐT 23-05-2022 Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
1079/QĐ-BGDĐT 20-04-2022 Quyết định ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
413/KH-BGDĐT 15-04-2022 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022
390/TB-BGDĐT 06-04-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị trực tuyến tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
353/KH-BGDĐT 29-03-2022 Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng
855/QĐ-BGDĐT 28-03-2022 Quyết định ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
275/TB-BGDĐT 21-03-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp tổng kết hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông năm 2021 và triển khai hoạt động bồi dưỡng năm 2022
768/QĐ-BGDĐT 21-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025
255/KH-BGDĐT 17-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champion League năm 2022
729/QĐ-BGDĐT 16-03-2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
242/KH-BGDĐT 11-03-2022 Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học năm 2022
633/QĐ-BGDĐT 07-03-2022 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025
04/2022-TT-BGDĐT 04-03-2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
619/QĐ-BGDĐT 03-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030
213/KH-BGDĐT 03-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022
194/KH-BGDĐT 28-02-2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục
585/QĐ-BGDĐT 28-02-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình