Tìm thấy 463 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
37/QĐ-ĐHNN 06-01-2024 Biệt phái viên chức
1466/ĐHHN-QLKH 25-05-2023 Mời tham gia phối hợp và ứng dụng kết quả của đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2024
1546/BGDĐT-KHCNMT 11-04-2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 109/2022/NĐ-CP
247/QĐ-ĐHNN 22-03-2023 Ban hành Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục và Chiến lược phát triển của Trường
196/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy
202/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 Quy chế hoạt động của mô hình hệ thống Camera an ninh, trật tự tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
201/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 Thành lập Ban điều hành mô hình hệ thống Camera an ninh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
200/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
197/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Ban hành Nội quy an toàn Phòng cháy chữa cháy
195/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy
101/QĐ-ĐHNN 14-02-2023 Thành lập tổ kiểm tra nề nếp khối hành chính
80/QĐ-ĐHNN 06-02-2023 Phê duyệt đề án đào tạo trình độ đại học loại hình văn bằng 2 theo hình thức từ xa
38/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
36/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
39/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
2075/QĐ-ĐHH 21-12-2022 Quyết định về việc chuyển ngành cho lưu học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: lưu học sinh Khamlien Xayyanek được chuyển sang ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
1833/TB-ĐHH 21-12-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022
6694/BGDĐT-VP 20-12-2022 V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
1938/QĐ-ĐHH 06-12-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
1923/QĐ-ĐHH 05-12-2022 Quyết định đồng ý cho 02 nghiên cứu sinh khóa năm 2016, 2017 của Đại học Huế được trở lại trình luận án để bảo vệ theo hình thức tự túc toàn bộ kinh phí: Huỳnh Ái và Nguyễn Phạm Thanh Vân
1572/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch Công tác quý IV năm 2022
1569/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm học 2022 - 2023
1557/KH-ĐHH 25-10-2022 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế năm học 2022 - 2023
1550/QĐ-ĐHH 25-10-2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
1626/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1627/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định thành lập Ban Biên tập trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1028/KH-ĐHH 29-07-2022 Kế hoạch công tác quý III năm 2022
3468/BGDĐT/TCCB 27-07-2022 Quán triệt chấp hành quy định về an ninh mạng
11/2022/TT-BGDĐT 26-07-2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài