Tìm thấy 437 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1627/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định thành lập Ban Biên tập trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1626/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1028/KH-ĐHH 29-07-2022 Kế hoạch công tác quý III năm 2022
3468/BGDĐT/TCCB 27-07-2022 Quán triệt chấp hành quy định về an ninh mạng
2060/QĐ-BGDĐT 26-07-2022 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/2022/TT-BGDĐT 26-07-2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
999/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đạt danh hiệu "Thủ khoa ngành đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đai học Huế"
989/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung học kỳ II năm học 2021 - 2022
995/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên trong chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" năm học 2021 - 2022
998/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đạt danh hiệu "Thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế"
988/QĐ-ĐHNN 06-07-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
829/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc cử sinh viên đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga
825/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Khóa 15)
828/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc hỗ trợ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trường
968/QĐ-ĐHH 28-06-2022 Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
787/QĐ-ĐHNN 28-06-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
788/QĐ-ĐHNN 28-06-2022 Quyết định về việc ban hành mẫu văn bản hành chính (áp dụng cho các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)
696/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc giao phụ trách Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
692/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
691/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
947/QĐ-ĐHH 23-06-2022 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
666-NQ-HĐT 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
665/NQ-ĐHNN 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
849/ĐHH-ĐTCTSV 20-06-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế
596/QĐ-ĐHNN 20-06-2022 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
09/2022/TT-BGDĐT 06-06-2022 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
465/QĐ-ĐHNN 03-06-2022 Quyết định về việc trao học bổng cho sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy do công ty TNHH Sailun tài trợ
853/QĐ-ĐHH 31-05-2022 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
446/QĐ-ĐHNN 31-05-2022 Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế