Tìm thấy 489 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
131/QĐ-ĐHH 08-02-2022 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Hueuni Business Innovation Hackathon, Spring 2022”
16/NQ-HĐĐH 07-02-2022 Nghị quyết công nhận bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
444/QĐ-BGDĐT 28-01-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022
28/KH-ĐHH 27-01-2022 Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
399/QĐ-BGDĐT 27-01-2022 Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp
95/TB-BGDĐT 27-01-2022 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
90/TB-BGDĐT 26-01-2022 Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2022
383/QĐ-BGDĐT 26-01-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
92/KH-BGDĐT 26-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
283/BGDĐT-GSTC 24-01-2022 Tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
119/TB-ĐHH 24-01-2022 Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022
118/TB-ĐHH 24-01-2022 Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 của Đại học Huế
65/KH-BGDĐT 24-01-2022 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021
102/KH-ĐHH 20-01-2022 Kế hoạch Hoạt động phong trào năm 2022 của các tổ chức đoàn thể quần chúng
03/2022/TT-BGDĐT 18-01-2022 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
02/2022/TT-BGDĐT 18-01-2022 Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
07/NQ-HĐĐH 11-01-2022 Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia
27/TB-ĐHH 07-01-2022 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2021
4996/QĐ-BGDĐT 31-12-2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm"
44/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
46/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
47/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
48/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
2095/TB-ĐHH 31-12-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021
2136/QĐ-ĐHH 31-12-2021 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế năm học 2020 - 2021
2157/QĐ-ĐHH 31-12-2021 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 cho các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế
4998/QĐ-BGDĐT 31-12-2021 Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
1388/KH-BGDĐT 31-12-2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Giáo dục và Đào tạo
41/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 Thông tư Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương