Tìm thấy 489 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
995/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên trong chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" năm học 2021 - 2022
988/QĐ-ĐHNN 06-07-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
829/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc cử sinh viên đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga
825/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Khóa 15)
828/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc hỗ trợ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trường
788/QĐ-ĐHNN 28-06-2022 Quyết định về việc ban hành mẫu văn bản hành chính (áp dụng cho các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)
968/QĐ-ĐHH 28-06-2022 Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
787/QĐ-ĐHNN 28-06-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
691/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
696/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc giao phụ trách Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
692/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
665/NQ-ĐHNN 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
666-NQ-HĐT 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
947/QĐ-ĐHH 23-06-2022 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
596/QĐ-ĐHNN 20-06-2022 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
849/ĐHH-ĐTCTSV 20-06-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế
09/2022/TT-BGDĐT 06-06-2022 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
465/QĐ-ĐHNN 03-06-2022 Quyết định về việc trao học bổng cho sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy do công ty TNHH Sailun tài trợ
446/QĐ-ĐHNN 31-05-2022 Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
853/QĐ-ĐHH 31-05-2022 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ( PGS.TS Lê Anh Phương)
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
713/KH-ĐHH 23-05-2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trong Đại học Huế
07/2022/TT-BGDĐT 23-05-2022 Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
719/QĐ-ĐHH 17-05-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế
518/QĐ-ĐHH 27-04-2022 Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huê
1079/QĐ-BGDĐT 20-04-2022 Quyết định ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
488/ĐHH-ĐTCTSV 19-04-2022 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022