Tìm thấy 489 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
413/KH-BGDĐT 15-04-2022 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022
250/QĐ-ĐHNN 13-04-2022 Quyết định ban hành "Quy định về Quy trình tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ và cấp Chứng nhận của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (áp dụng cho hình thức đánh giá trực tuyến)"
437/KH-ĐHH 08-04-2022 Kế hoạch Công tác quý II năm 2022
390/TB-BGDĐT 06-04-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị trực tuyến tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
353/KH-BGDĐT 29-03-2022 Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng
855/QĐ-BGDĐT 28-03-2022 Quyết định ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
768/QĐ-BGDĐT 21-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025
275/TB-BGDĐT 21-03-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp tổng kết hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông năm 2021 và triển khai hoạt động bồi dưỡng năm 2022
255/KH-BGDĐT 17-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champion League năm 2022
729/QĐ-BGDĐT 16-03-2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
303/KH-ĐHH 15-03-2022 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Đại học Huế
82/HVANH-TTBD 11-03-2022 Tham gia cuộc thi "Tỏa sáng cùng âm nhạc năm 2022" tại Học viện Âm nhạc Huế
242/KH-BGDĐT 11-03-2022 Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học năm 2022
293/KH-ĐHH 10-03-2022 Kế hoạch Ban hành văn bản quản lý năm 2022 của Đại học Huế
633/QĐ-BGDĐT 07-03-2022 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025
267/QĐ-ĐHH 07-03-2022 Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế
05/QĐ-BTC 07-03-2022 Quyết định về việc ban hành Điều lệ Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ V năm 2022
04/2022-TT-BGDĐT 04-03-2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
241/TB-ĐHH 03-03-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế
619/QĐ-BGDĐT 03-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030
213/KH-BGDĐT 03-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022
585/QĐ-BGDĐT 28-02-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
194/KH-BGDĐT 28-02-2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục
186/KH-BGDĐT 28-02-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
624/BGDĐT-TTr 28-02-2022 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở GDĐH
157/QĐ-ĐHH 16-02-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
604/BCĐ-YT 11-02-2022 Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp
147/KH-ĐHH 10-02-2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp của Đại học Huế lần thứ V năm 2022
255/ĐL-BTC 10-02-2022 Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXX năm 2022 (Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; Môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022)
140/TB-ĐHH 09-02-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022