Tìm thấy 182 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
212/KH-BGDĐT 01-03-2024 Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng giảng viên theo vị trí việc làm
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
18/QĐ-ĐHH 09-01-2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xếp hạng đại học và Tổ xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
37/QĐ-ĐHNN 06-01-2024 Biệt phái viên chức
2171/QĐ-ĐHH 31-12-2023 Quyết định Tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 14 tập thể của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế và 11 cá nhân của Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
200/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
38/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
39/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
36/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
1938/QĐ-ĐHH 06-12-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
1550/QĐ-ĐHH 25-10-2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
1627/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định thành lập Ban Biên tập trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1626/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
3468/BGDĐT/TCCB 27-07-2022 Quán triệt chấp hành quy định về an ninh mạng
825/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Khóa 15)
828/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc hỗ trợ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trường
787/QĐ-ĐHNN 28-06-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
696/QĐ-ĐHNN 27-06-2022 Quyết định về việc giao phụ trách Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
947/QĐ-ĐHH 23-06-2022 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
665/NQ-ĐHNN 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
666-NQ-HĐT 23-06-2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
446/QĐ-ĐHNN 31-05-2022 Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ( PGS.TS Lê Anh Phương)
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
1079/QĐ-BGDĐT 20-04-2022 Quyết định ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
729/QĐ-BGDĐT 16-03-2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/QĐ-BTC 07-03-2022 Quyết định về việc ban hành Điều lệ Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ V năm 2022
241/TB-ĐHH 03-03-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế
16/NQ-HĐĐH 07-02-2022 Nghị quyết công nhận bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025