Tìm thấy 44 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
233/TB-BGDĐT 22-02-2023 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
01/TB-HĐKHĐT 15-02-2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phiên họp thứ nhất, năm 2023
1833/TB-ĐHH 21-12-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022
275/TB-BGDĐT 21-03-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp tổng kết hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông năm 2021 và triển khai hoạt động bồi dưỡng năm 2022
241/TB-ĐHH 03-03-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế
95/TB-BGDĐT 27-01-2022 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
90/TB-BGDĐT 26-01-2022 Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2022
119/TB-ĐHH 24-01-2022 Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022
118/TB-ĐHH 24-01-2022 Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 của Đại học Huế
27/TB-ĐHH 07-01-2022 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2021
2095/TB-ĐHH 31-12-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021
70/TB-HĐKHĐT 16-11-2021 Thông báo kết luận của chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo phiên họp thứ 3 năm 2021
1710/TB-ĐHH 27-10-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế
1172/TB-BGDĐT 26-10-2021 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp với các trường đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên
1581/TB-ĐHH 11-10-2021 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại phiên họp Ban soạn thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Đại học Huế
1081/TB-BGDĐT 04-10-2021 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban công tác Qúy III năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13/TB-HĐTSSĐH 29-03-2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 tại Phiên họp thứ nhất
98/TB-ĐHH 25-01-2021 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên cư trú trên địa bàn thành phố
07/TB-HĐĐH 19-01-2021 Thông báo kết luận của Hội đồng Đại học Huế tại cuộc họp thường kỳ 2021
50/TB-ĐHH 14-01-2021 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020
2123/TB-ĐHH 30-12-2020 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị nhóm Nghiên cứu mạnh, đạo đức trong nghiên cứu và liêm chính trong khoa học
1936/TB-ĐHH 04-12-2020 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
62/TB-HĐTSSĐH 21-10-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 tại Phiên họp thứ nhất
911/TB-ĐHNN 22-09-2020 Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Đợt thi ngày 18/10/2020
910/TB-ĐHNN 22-09-2020 Thông báo về Kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tháng 12 năm 2020
874/TB-ĐHNN 15-09-2020 Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đợt thi ngày 03-04/10/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
872/TB-ĐHNN 11-09-2020 Thông báo về việc tổ chức kỳ thí Đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Nhật JLPT. Địa điểm thi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
35/TB-HĐTSĐH 11-09-2020 Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
867/TB-ĐHNN 10-09-2020 Thông báo kết quả bình xét thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020
861/TB-ĐHNN 08-09-2020 Thông báo về việc Hướng dẫn các quy định ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế đối với thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong tháng 9 năm 2020