Tìm thấy 328 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
Đại học Huế 27-03-2024 Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
732/QĐ-BGDĐT 05-03-2024 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
18/QĐ-ĐHH 09-01-2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xếp hạng đại học và Tổ xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
37/QĐ-ĐHNN 06-01-2024 Biệt phái viên chức
12/QĐ-ĐHH 05-01-2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
2171/QĐ-ĐHH 31-12-2023 Quyết định Tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 14 tập thể của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế và 11 cá nhân của Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
247/QĐ-ĐHNN 22-03-2023 Ban hành Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục và Chiến lược phát triển của Trường
197/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Ban hành Nội quy an toàn Phòng cháy chữa cháy
195/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy
196/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy
202/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 Quy chế hoạt động của mô hình hệ thống Camera an ninh, trật tự tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
201/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 Thành lập Ban điều hành mô hình hệ thống Camera an ninh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
200/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
101/QĐ-ĐHNN 14-02-2023 Thành lập tổ kiểm tra nề nếp khối hành chính
123/QĐ-ĐHH 10-02-2023 Quyết định về việc ban hành Quy định ký ban hành các văn bản hành chính tại Đại học Huế
80/QĐ-ĐHNN 06-02-2023 Phê duyệt đề án đào tạo trình độ đại học loại hình văn bằng 2 theo hình thức từ xa
70/QĐ-ĐHH 27-01-2023 Quyết định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huê
39/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
38/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
36/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
2186/QĐ-ĐHH 30-12-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
2075/QĐ-ĐHH 21-12-2022 Quyết định về việc chuyển ngành cho lưu học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: lưu học sinh Khamlien Xayyanek được chuyển sang ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
2052/QĐ-ĐHH 15-12-2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
1938/QĐ-ĐHH 06-12-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
4740/QĐ-BGDĐT 06-12-2022 Ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học
1923/QĐ-ĐHH 05-12-2022 Quyết định đồng ý cho 02 nghiên cứu sinh khóa năm 2016, 2017 của Đại học Huế được trở lại trình luận án để bảo vệ theo hình thức tự túc toàn bộ kinh phí: Huỳnh Ái và Nguyễn Phạm Thanh Vân
1550/QĐ-ĐHH 25-10-2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
1627/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định thành lập Ban Biên tập trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1626/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế