Tìm thấy 64 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
2/2024/TT-BGDĐT 06-03-2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1/2024/TT-BGDĐT 05-02-2024 Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
233/TB-BGDĐT 22-02-2023 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
01/TB-HĐKHĐT 15-02-2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phiên họp thứ nhất, năm 2023
151/KH-ĐHH 13-02-2023 Kế hoạch Quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế
80/QĐ-ĐHNN 06-02-2023 Phê duyệt đề án đào tạo trình độ đại học loại hình văn bằng 2 theo hình thức từ xa
70/QĐ-ĐHH 27-01-2023 Quyết định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huê
1833/TB-ĐHH 21-12-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022
2052/QĐ-ĐHH 15-12-2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
1923/QĐ-ĐHH 05-12-2022 Quyết định đồng ý cho 02 nghiên cứu sinh khóa năm 2016, 2017 của Đại học Huế được trở lại trình luận án để bảo vệ theo hình thức tự túc toàn bộ kinh phí: Huỳnh Ái và Nguyễn Phạm Thanh Vân
849/ĐHH-ĐTCTSV 20-06-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
518/QĐ-ĐHH 27-04-2022 Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huê
390/TB-BGDĐT 06-04-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị trực tuyến tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
242/KH-BGDĐT 11-03-2022 Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học năm 2022
267/QĐ-ĐHH 07-03-2022 Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế
140/TB-ĐHH 09-02-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
95/TB-BGDĐT 27-01-2022 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
119/TB-ĐHH 24-01-2022 Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022
118/TB-ĐHH 24-01-2022 Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 của Đại học Huế
03/2022/TT-BGDĐT 18-01-2022 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
02/2022/TT-BGDĐT 18-01-2022 Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
27/TB-ĐHH 07-01-2022 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2021
1581/TB-ĐHH 11-10-2021 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại phiên họp Ban soạn thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Đại học Huế
4499/BGDĐT-GDĐH 06-10-2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 - 2022
1474/QĐ-ĐHH 30-09-2021 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 2622/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện "Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025" tại Đại học Huế trong giai đoạn 2021 - 2025
1453/QĐ-ĐHH 27-09-2021 Quyết định ban hành Quy định Bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế
13/TB-HĐTSSĐH 29-03-2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 tại Phiên họp thứ nhất
103/KH-UBND 22-03-2021 Kế hoạch triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021
89/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2021