Tìm thấy 489 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
142/KH-ĐHH 10-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
123/QĐ-ĐHH 10-02-2023 Quyết định về việc ban hành Quy định ký ban hành các văn bản hành chính tại Đại học Huế
80/QĐ-ĐHNN 06-02-2023 Phê duyệt đề án đào tạo trình độ đại học loại hình văn bằng 2 theo hình thức từ xa
70/QĐ-ĐHH 27-01-2023 Quyết định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huê
49/KH-ĐHH 19-01-2023 Kế hoạch công tác Quý I năm 2023
39/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
38/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
36/QĐ-ĐHNN 06-01-2023 Biệt phái viên chức
2186/QĐ-ĐHH 30-12-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
1833/TB-ĐHH 21-12-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022
2075/QĐ-ĐHH 21-12-2022 Quyết định về việc chuyển ngành cho lưu học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: lưu học sinh Khamlien Xayyanek được chuyển sang ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
6694/BGDĐT-VP 20-12-2022 V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
2052/QĐ-ĐHH 15-12-2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
1938/QĐ-ĐHH 06-12-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
4740/QĐ-BGDĐT 06-12-2022 Ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học
1923/QĐ-ĐHH 05-12-2022 Quyết định đồng ý cho 02 nghiên cứu sinh khóa năm 2016, 2017 của Đại học Huế được trở lại trình luận án để bảo vệ theo hình thức tự túc toàn bộ kinh phí: Huỳnh Ái và Nguyễn Phạm Thanh Vân
1569/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm học 2022 - 2023
1572/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch Công tác quý IV năm 2022
1550/QĐ-ĐHH 25-10-2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
1557/KH-ĐHH 25-10-2022 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế năm học 2022 - 2023
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
1627/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định thành lập Ban Biên tập trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1626/QĐ-ĐHNN 05-10-2022 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Trang mạng xã hội (fanpage) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1028/KH-ĐHH 29-07-2022 Kế hoạch công tác quý III năm 2022
3468/BGDĐT/TCCB 27-07-2022 Quán triệt chấp hành quy định về an ninh mạng
2060/QĐ-BGDĐT 26-07-2022 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/2022/TT-BGDĐT 26-07-2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
998/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đạt danh hiệu "Thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế"
995/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên trong chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" năm học 2021 - 2022
989/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung học kỳ II năm học 2021 - 2022