Tìm thấy 489 văn bản - Hiển thị 9 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
417/KH-BCĐ 31-01-2020 Kế hoạch phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
111/QĐ-ĐHH 30-01-2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona
214/QĐ-BGDĐT 30-01-2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
51/2019/QH14 25-11-2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1186/QĐ-ĐHH 09-09-2019 Quyết định về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ
1203/KH-ĐHH 05-09-2019 Kế hoạch năm học 2019-2020
1178/KH-ĐHH 29-08-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
1003/QC-ĐHH-CATP 24-07-2019 Quy chế phối hợp giữ Đại học Huế và Công an Thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên cư trú
1006/QĐ-ĐHNN 28-09-2018 Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng định dạng đề thi kết thúc học phần thực hành tiếng Ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế